Tuesday, October 18, 2011

Panduan Menjawab Soalan Bahagian D Kertas 2


Jawapan calon mesti ada :
1. Tiga perenggan
 a)  Pendahuluan
 b)  Isi
 c)  Penutup

Setiapkali menulis;

Pendahuluan 

bermulalah dengan:

      Novel yang saya kaji ialah Hikmah karya Mohd Faris Ikmal. Terdapat ________ ___________________________________  dalam novel hikmah.

Isi:
1) Kemukakan apakah fokus soalan, 
2) Satu ayat untuk huraian dan 
3) Satu ayat untuk contoh peristiwa

gunakan penanda wacana yang sesuai....

Penutup

Akhiri jawapan anda dengan;

1) Demikianlah ...(Fokus Soalan)....yang terdapat dalam novel Hikmah.
2) Begitulah....(Fokus Soalan)....yang terdapat dalam novel Hikmah.
3) Tuntasnya, itulah (Fokus Soalan)... yang terdapat dalam novel Hikmah.


Contoh-contoh soalan Bahagian D kertas 2 

Contoh 1
Setiap watak utama mempunyai nilai murni yang boleh dicontohi. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, berikan tiga nilai murni watak utama berserta contoh.
Novel yang saya kaji ialah Hikmah karya Mohd Faris Ikmal. Terdapat beberapa nilai murni  yang boleh dicontohi melalui watak-watak dalam novel hikmah.  
          Antara nilai murni  dalam watak Amri ialah penyayang, contohnya Amri anak tunggal dalam keluarganya. Amri amat menyayangi ibunya hingga sanggup berbasikal sejauh sepuluh kilometer ___________untuk membeli ubat ibunya. Selain itu, nilai murni Amri ialah anak yang baik, taat, dan bertanggungjawab terhadap ibunya. Amri sangat kasihan dan selalu ingin ______________ibunya.Akhirnya Amri berani meminta maaf, Amri berubah menjadi insan yang degil, keras kepala, suka___________, dan _____________ apabila berada di sekolah. Amri ________________perasaan marah dan geramnya terhadap bapanya yang tidak bertanggungjawab.Amri ditakuti oleh murid-murid yang lain oleh sebab kenakalannya. Amri ______________murid yang lemah agar membayar wang perlindungan kepadanya. Jika enggan, pelajar terbabit akan___________.Amri sering dihukum oleh guru disiplin. Namun, dia tidak __________dan bersikap ____________ .Amri akhirnya sedar dan insaf apabila melalui kejadian ngeri dalam hidupnya. Dia ____________dan ____________dua orang lelaki. Pada ketika itulah Amri dapat menggambarkan perasaan orang yang pernah dibulinya selama ini. Dia meminta maaf kepada Sapura yang pernah dianiayainya.
       Begitulah beberapa nilai murni yang terdapat dalam watak-watak dalam novel hikmah.

Contoh 2
Latar tempat ialah tempat berlakunya sesuatu peristiwa yang terdapat dalam sesebuah novel. Berdasarkan novel yang telah anda kaji, nyatakan tiga latar tempat berserta contoh peristiwa bagi setiap latar yang anda nyatakan itu.
        
      Novel yang saya kaji ialah Hikmah karyaan Mohd Faris Ikmal. Terdapat beberapa latar tempat dalam novel ini.
       Antara latar tempat adalah seperti di Kelas Amri, contohnya tempat Amri berbual-bual dengan ________ mengenai hukuman yang dikenakan ke atas Amri oleh___________. Amri dengan bangga mengatakan bahawa dia tidak langsung berasa sakit apabila dirotan oleh guru disiplin itu. Hal ini demikian kerana dia sudah ____________ punggungnya dengan buku yang nipis. Selain itu, di Bilik___________— tempat Amri disoal oleh Cikgu Salman tentang dakwaan bahawa dia memeras ugut__________. Di situ jugalah Amri telah dikenakan hukuman rotan. Tambahan lagi, Rumah Amri — tempat bapa Amri meminta wang daripada emak Amri pada suatu malam. Apabila tidak diberi wang, bapa Amri ___________ _____________pakaian hingga menemukan wang. Bapa Amri ___________pula __________________yang dipakai emak Amri apabila mendapati wang itu terlalu sedikit. Apabila Amri menghalang bapanya dari keluar rumah dan memulangkan gelang pusaka emak. Amri ____________oleh bapanya. Di samping, Lorong di sebelah ____________— tempat Amri sengaja _____________basikalnya secara mengejut hingga menyebabkan Sapura yang berada di belakangnya gagal mengelak lalu ____________ke dalam____________. Itulah rancangan Amri untuk mengenakan Sapura. Seterusnya, Farmasi di pekan — tempat Amri membeli ____________dan ______________ untuk emaknya. Lebih-lebih lagi,Lorong di pekan — tempat Amri ____________oleh dua orang lelaki. Oleh sebab wang Amri sudah habis digunakan untuk membeli ubat, dua orang penyamun itu tidak memperoleh wang daripada Amri. Kerana marah, mereka telah ____________Amri. Sapura datang dan menyelamatkan Amri daripada terus dibelasah.Akhirnya,Hospital — tempat Amri dan emaknya menerima_____________. Mereka berdua telah dibawa ke hospital oleh bapa Sapura. Mulanya emak Sapura dibawa ke hospital kerana demam, kemudian Amri dibawa ke hospital setelah dia tercedera akibat dibelasah penyamun.
      Begitulah beberapa latar tempat yang terdapat dalam watak-watak dalam novel hikmah.

Contoh 3  
Berdasarkan novel yang telah anda kaji, nyatakan tiga latar masa berserta contoh peristiwa bagi setiap latar yang anda nyatakan itu.

      Novel yang saya kaji ialah Hikmah karyaan Mohd Faris Ikmal. Terdapat tiga latar masa mengikut kajian novel ini.
     Latar masa yang pertama adalah pada_____________, contohnya Amri membuli dan memeras ugut ________di sekolah. Kejadian itu dilihat oleh Sapura yang ketika itu dalam perjalanan ke kantin untuk ________________. Latar masa yang kedua adalah pada ____________,contohnya Amri mengayuh basikalnya sejauh sepuluh kilometer untuk ke pekan kerana hendak membelikan uhat demam dan ubat luka buat emaknya.Latar masa yang ketiga adalah pada _____________, contohnya, peristiwa bapa Amri meminta wang daripada emak Amri. Apabila emak Amri tidak memberinya wang. dia menyelongkar gerobok pakaian hingga menemukan wang. Oleh sebab wang itu sedikit, bapa Amri sanggup merentap gelang emas yang dipakai emak Amri.
       Begitulah beberapa latar masa yang terdapat dalam watak-watak dalam novel hikmah.

0 comments:

Post a Comment