Wednesday, September 7, 2011

RINGKASAN DAN PEMAHAMAN

A (i). RINGKASAN

1. Pengenalan Ringkasan

ü Calon dikehendaki meringkaskan petikan berdasarkan kehendak soalan supaya menjadi tidak melebihi 80 patah perkataan.
ü Markah yang diperuntukan pula ialah 20 markah.
ü Dikehendaki ditulis dalam satu perenggan sahaja.
ü Tidak memerlukan pendahuluan dan kesimpulan
ü Biasanya petikan yang dikemukakan adalah rencana tentang isu-isu semasa.

2. Teknik Meringkaskan Petikan:

2.1 Sebelum Menulis Ringkasan
ü Calon perlu membaca dan memahami arahan soalan di samping memastikan jumlah perkataan yang dikehendaki.
ü Pastikan anda faham kata kunci soalan iaitu seperti:1. faktor/punca/sebab2. kesan/implikasi/akibat3. cara/langkah/strategi4. kekangan/halangan/kerumitan/kesulitan/masalah5. kebaikan/manfaat/faedah6.keburukan
ü Baca petikan lebih daripada sekali dengan teliti sehingga betul-betul faham akan isi petikan tersebut dan kaitkan dengan soalan.
ü Semasa membaca petikan, gariskan perkataan yang menggambarkan isi iaitu yang dikehendaki oleh soalan.
ü Carikan seberapa banyak isi yang ada dalam petikan.

2.2 Semasa Menulis Ringkasan
ü Walaupun banyak isi yang dapat dicari tetapi dikehendaki hanya antara 5 hingga 6 isi sahaja.
ü Awas !! jangan kurang daripada itu kerana dikhuatiri akan mengurangkan markah isi. Jangan juga terlebih daripada itu kerana dikhuatiri terlalu panjang sehingga melebihi 80 perkataan.
ü Cuba gabungkan perkataan-perkataan tersebut untuk membentuk isi yang mantap.
ü Pelajar hanya perlu menggunakan perkataan seerti/sinonim untuk mengubah ayat dan hanya menukar 1 hingga 3 perkataan sahaja dalam satu-satu ayat sudah memadai. Ini sudah menunjukkan pelajar tersebut sedah menukat ayat dan menggunakan perkataan sendiri seperti arahan dalam soalan.
ü Andai kata pelajar sudah pandai untuk menukarkan ayat, beliau boleh membuang perkataan-perkataan yang difikirkan tidak perlu tetapi awas jangan sehingga terpesong daripada maksud asal.
ü Pelajar boleh membuang sama ada penanda wacana yang tidak diperlukan, dua perkataan yang mempunyai sama maksud, huraian kepada isi utama dan contoh.
ü Pelajar juga digalakkan menggantikan huraian isi yang panjang dengan perkataan tertentu atau istilah yang sama maksud yang lebih sesuai.
ü Tulis jawapan ringkasan dalam satu perenggan sahaja.
ü Jangan lupa selitkan penanda wacana untuk mendapatkan kesinambungan antara isi dan juga untuk mendapat markah bahasa yang baik.
ü Tidak perlu dimasukkan pendahuluan dan kesimpulan.

2.3 Selepas Menulis Ringkasan

ü Selepas menulis ringkasan itu sila kira jumlah perkataan serta semak jika terdapat kesalahan ejaan atau tatabahasa.
ü Tulis jumlah perkataan di bahagian kanan jawapan.
ü Baca sambil menyemak untuk memastikan tiada kesalahan isi ataupun bahasa.


3 Pemarkahan

ü Markah penuh ialah 20.
ü Markah maksimum untuk isi ialah 10 markah (5 isi x 2 = 10 markah). Pastikan isi cukup 5.

ü Markah maksimum untuk bahasa ialah 10 markah (bergantung pada persembahan bahasa pelajar. Andai kata tidak ditukar langsung sesuatu ayat itu dan ada kesalahan bahasa atau ejaan maka markah bahasanya agak kurang. Jika dibandingkan dengan ayat yang diubah sedikit serta kesalahan bahasanya tiada sudah tentulah markah bahasanya lebih baik).

Ciri-ciri
Markah
Sangat baik, baik dan lancar serta kosa kata luas
9-10
Masih baik dan kosa kata masih baik
7-8
Sederhana, memuaskan dan kurang lancar serta kosa kata agak terhad
5-6
Lemah dan tidak cekap serta kosa kata terhad. Salin bulat-bulat.
1-4


4 Ciri-Ciri Jawapan Ringkasan Yang Baik


ü Bahasa baik dan lancar
ü Berupaya menukarkan 1 atau 2 ayat sinonim
ü Pemilihan kata yang tepat
ü Ayat yang gramatis
ü Ada Penanda wacana
ü Ejaan dan tanda baca betul
ü Isi menjawab soalan5 Kesilapan Calon


ü Salin bulat-bulat keseluruhan ayat
ü Tiada penanda wacana
ü Tulis pendahuluan dan kesimpulan
ü Lebih 80 pp
ü Tulis dalam bentuk poin
ü Ayat tergantung
ü Ringkaskan perkataan – nak, yg.
ü Masukkan ayat yang tidak menjawab soalan.
Peringatan!!!!!

1. Jangan disalin ayat bulat-bulat daripada petikan.
2. Jangan ubah semua perkataan yang terdapat dalam isi tersebut kerana bimbang maksudnya akan terpesong.5. Contoh Ayat Ringkasan : Soalan : Punca-punca gejala lepak.Antara punca gejala lepak ialah.........(jawapan 1)............................... Seterusnya, ............(jawapan 2) ...................... Selain itu, ...............(jawapan 3) ......... Di samping itu, .............(jawapan 4).................. Akhir sekali, ...................(jawapan 5)................

6. Contoh Tugasan 1

6.1 Contoh Cara-Cara Menukar Ayat

• Contoh 1 : Contoh percubaan PMR ’08

• Ayat Asal –

Oleh sebab, perkhidmatan telefon bimbit mendapat sambutan yang baik memandangkan (kerana) keupayaannya merapatkan jarak sesama manusia serta kemampuannya menghubungkan manusia tanpa mengambil kira (mengira) faktor pemisah dan waktu. (26)

• Jawapan betul –

Perkhidmatan telefon bimbit mendapat sambutan yang baik kerana berkeupayaannya merapatkan jarak sesama manusia serta menghubungkan manusia tanpa mengira faktor pemisah dan waktu. (22)

• Contoh 2 :

• Ayat Asal –

Sebagai alat komunikasi moden, manusia dapat berkomunikasi dengan cepat, meluas dan mudah. (12)

• Jawapan betul –

Selain itu, manusia juga dapat berkomunikasi dengan cepat, meluas dan mudah. (11)

6.2 Contoh jawapan lemah

• i. Ayat yang berbeza daripada maksud asal.

• Ayat asal -

Ada juga remaja yang menggunakannya untuk menyertai program televisyen, menghubungi pihak berkuasa untuk melaporkan aktiviti jenayah dan mengganggu ketenteraman orang lain dengan mengirim gambar atau teks porno.

• Jawapan calon _

Sesetengah remaja menggunakan telefon bimbit yang canggih sebab boleh menyertai program televisyen, mendengar muzik, mengirim gambar atau teks porno. (dan menghubungi pihak berkuasa untuk melaporkan aktiviti jenayah. )

• Jawapan yang tidak menjawab soalan (Soalan : kepentingan telefon bimbit)

Ada juga sesetengah telefon bimbit boleh menyertai program televisyen.
Di negara ini telah wujudnya sebuah alat yang dipanggil “telefon bimbit”. Telefon bimbit ini ada keistimewaannya.
Telefon bimbit sebagai media teknologi komunikasi kian berkembang dan menjadi alat keperluan kerana telefon bimbit adalah alat komunikasi yang moden

6.3 Contoh lain cara-cara menukarkan ayat.

Sebahagian besar pelajar tidak memberikan perhatian pada subjek Bahasa Melayu kerana menganggap subjek ini remeh dan mudah saja.
(Sebahagian besar pelajar mengabaikan subjek Bahasa Melayu kerana menganggap mata pelajaran itu tidak mustahak dan senang sahaja.)

2. Kemerosotan kualiti dan kemusnahan alam sekitar terjadi kerana pencemaran.
(Pencemaran mengakibatkan kemerosotan mutu dan kemusnahan alam sekitar.)

7. Cadangan Aktiviti

Tukarkan ayat-ayat dibawah. Pastikan tidak mengubah maksud asal ayat.

1. Penggunaan bahasa yang bercelaru dan buruk merosakkan kemurnian dan keistimewaan bahasa Melayu.

2. Pelajar mesti berkeupayaan berfikir secara kritis dan positif untuk menjadi pelajar yang berjaya.

3. Pendidikan masyarakat merupakan faktor penting sebagai asas pembinaan masyarakat Wawasan 2020.

4. Pembangunan yang dijalankan secara tidak terancang boleh melenyapkan hutan semula jadi dari muka bumi ini.

5. Televisyen merupakan media yang sangat berpengaruh untuk menyampaikan sesuatu mesej.

0 comments:

Post a Comment